Bitkisel ve hayvansal organik atıkların, anaerobik (havasız) ortamda fermantasyonuna dayalı, enerji değeri yüksek, yanıcı bir gaz karışımıdır.

İçerdiği, 55-60% oranında metan gazı ile, Doğalgaza alternatiftir.

Doğrudan yakarak ısı enerjisi elde edileceği gibi, CHP (Combined Heat Power) motorlarda yakıt olarak kullanılarak Elektrik ve Isı Enerjisi bir arada üretim gerçekleştirilebilir.

Biyogaz, her türlü organik ve atık maddelerin veya üretilen enerji bitkilerinin anaerobik (havasız) ortamda belli sıcaklıkta fermantasyona uğraması sonucunda açığa çıkan, bünyesinde, CH4, CO2, H20, O2, H2S, N2, NH3, CO gazlarının olduğu gaz karışımıdır.

Ana bileşeni karbonhidrat olan bitkisel ve hayvansal kökenli tüm maddelere denir. Biyokütle, güneş enerjisini fotosentez aracılığı ile depolamaktır. Fotosentezde ısıl enerji kimyasal enerjiye dönüştürülmektedir.
Kazanılan kimyasal enerji yardımıyla atmosfer ve suda çözünen CO2 organik olarak bağlanır, karbonhidratlara dönüştürülür. Biyokütle oluşumu havadaki karbondioksit kaynaklı olması sebebiyle kolay elde edilebilen enerji kaynağıdır.

Biyogaz, organik atıkların anaerobik fermantasyon sonucu parçalanması ile elde edilen, bileşiminde; %50-55 metan, %30-35 CO2, %0-0,5 H2S bulunan yanıcı, enerji değeri yüksek gaz karışımıdır.