Tesis, 2 megawatt kurulu güçte elektrik üretme gücüne sahip olmakla birlikte sadece biyogaz üretmektedir. Tesisin toplam kurulu olduğu alan ham madde depolarıyla birlikte 10 dekardır. Tesiste kullanılan biyokütle (hammadde) mısır silajı, gübre, çimen, vb.'dir.